עג'אוי - הנדסה אזרחית בע"מ
ניהול ופיקוח פרויקטים, בקרת תכנון ויעוץ הנדסי

מבט קבלני מוקדם

תאזינו לתשדיר הפרסומת שלנו  

לאור הנסיון הרב בניהול פיקוח ותכנון בפרויקטים השונים, המשרד פיתח נוהלים מיוחדים לבקרת תכנון ע"י אנשי ביצוע, מפקחים, מנהלי פרויקטים ומתכננים מנוסים. עד היום בקרת התכנון בוצעה רק ע"י מתכננים שהם גם אנשי משרד. החברה מצאה לנכון שבדיקה נוספת ע"י הצוות המיוחד שלה מהמפקחים,מנהלי פרויקטים ומתכננים שיוצאים לשטח וחיים את השטח ובודקים דרכי הביצוע, גישות, מטרדים, אילוצי שטחי, אי התאמות , מוגבלות, כמויות על כל פרקיו, תוכניות, לו"ז ואומדן תביא לחסכון בחריגים וחסכון בחיפוש יתר אחרי תקציבים והגדלות כאשר חלק ניכר ניתן לצפות מראש.

מבט קבלני מוקדם: חברת עג'אוי נתנה שם לנוהל זה "מבט קבלני מוקדם". ושירות זה הינו שירות ייחודי ובלעדי לחברת עג'אוי הנדסה אזרחית בע"מ.

ביצוע הבקרה: המשרד מבצע מבט קבלני מוקדם בשטח על התוכניות, כתב הכמויות על כל פרקיו, לו"ז והמפרטים בשלב התכנון ולפני יציאה למכרז ומוציא דו"ח בקרה תוך שבועיים עד חודש בהתאם לגודל הפרויקט. בשיטה זו היזם יוכל לבקר את התכנון בצורה יותר יעילה, אמיתית ומקצועית כאשר חלק מהחריגים יהיה ניתן לצפות אותו כבר בשלב שלפני יציאה למכרז וכמו כן התקציב ינוהל ויוכן בצורה יותר מבוקרת עם הפחתה ניכרת לאי ודאות והריצות המיותרות להגדלות ענק עבור תקציבים שלא הוכנו מראש.